Workshopdag 10 februari 2018

Op 10 februari kwamen we met 11 ensembles (28 deelnemers) bij elkaar voor de workshopdag. Er waren duo’s, bijvoorbeeld blokfluit – gitaar, fluit – piano, piano – zang, en ook trio’s van onder andere piano – hobo-viool, of cello – klarinet-piano. Je ziet dat de pianisten goed vertegenwoordigd waren. Er stonden stukken van bekende componisten (Beethoven, Shostakovich, Richard Strauss, Haydn) en van minder bekende componisten als Anton Diabelli, E. Mezzacapo op de lessenaars.

Na een korte opening vertrok een ieder naar de eerste ronde van les dan wel studeren. Het blijkt een goede formule: ’s morgens een uur studeren en een uur les, en ’s middags ook zo. Iedere keer weer blijkt hoezeer we het getroffen hebben met onze docenten –  vandaag waren dat Rik Andriessen, Ineke Drabbe, Judith Kruize, Janneke Spruijt, Ineke Drabbe, Paul Endendijk en Annemieke de Koning. Na de middagworkshops hebben we ook nog geluisterd naar de resultaten van alle lessen: maar liefst 10 ensembles presenteerden zich. Iedereen vertelt bij de uitvoering hoe inspirerend en leerzaam de lessen zijn geweest. Vanwege de grote belangstelling duurde het afsluitende optreden dan ook langer dan gebruikelijk.

Tijdens de lunch hebben we de ledenvergadering gehouden. Niet iedereen kwam naar de ledenvergadering en omgekeerd kwamen er ook leden naar de ledenvergadering die weer niet deelnamen aan de workshops. We waren met 26 leden om terug te kijken op het vorige jaar, de plannen voor het komende jaar te bespreken, en nieuwe bestuursleden (Carolien de Monchy, Piet van der Veen) en onze muzikaal adviseur Thijs Kramer te verwelkomen.

Bij de afsluitende borrel werd passend afscheid genomen van de twee scheidende bestuursleden. Froukje Joosten (tot vandaag voorzitter) zette oud-penningmeester Leo Meyboom in het zonnetje, met een prachtige speech met een zeer toepasselijke muzikale omlijsting door klarinettist Frank van Citteren. Daarna was bestuurslid Marianne van den Heuvel aan de beurt: scheidend voorzitter Froukje Joosten werd toegezongen met een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd lied, begeleid door gitarist Wiebe Hietbrink.

Daarna hebben we het glas geheven op de VAKiR – het was een lange en memorabele workshopdag.