Workshops

Driemaal per jaar organiseert VAKiR op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur een workshop in de Muziekschool aan de Ringdijk 50 Rotterdam. Tijdens een workshop wordt er intensief gemusiceerd, en er is ruimte voor gezelligheid tijdens de lunch en de borrel na afloop. Zie hier een voorbeeld van een programma.

Voor wie?
Ensembles kunnen zich opgeven, maar ook individuele leden. De organisatoren stellen ensembles samen uit de individuele aanmeldingen. Soms doen er introducé’s mee of belangstellenden, die eens willen kijken of VAKiR iets voor ze is.

Muziek, thema, lezing
Wie niet zelf muziek heeft uitgekozen om te spelen, kan advies vragen aan de organisatoren. Het is de bedoeling dat de ensembles de muziek voorafgaand aan de workshop hebben bestudeerd en dat de verschillende partijen ‘boven elkaar staan’. Soms wordt er muziek rond een thema gekozen en wordt er over het thema een lezing gegeven.

Les
Tijdens de workshops krijgt elk ensemble les van een professionele docent, gericht op het samenspel. Deze lessen worden afgewisseld met zelfstudie, om de aanwijzingen van de docent in de praktijk te brengen.

Presentatie
De dag eindigt met een vrijwillige korte presentatie van het geleerde aan de overige deelnemers. Daarbij zijn ook vrienden en familieleden van de deelnemers en belangstellenden welkom.

Procedure en kosten
Leden krijgen ongeveer zes weken van te voren een uitnodiging. De workshops zijn voor het hele seizoen gepland en staan in de agenda. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het bestuur. Deelname aan een workshop is voor VAKiR-leden € 28.- inclusief lunch en drankjes gedurende de hele dag. Niet-leden betalen € 37.50.

Wie alleen de lezing bijwoont, betaalt ook een kleine bijdrage en voor het bijwonen van de presentatie inclusief borrel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.