Workshops

VAKiR organiseert driemaal per jaar op een zaterdag een workshop. Op zo’n studiedag spelen ensembles samen, deels zelfstandig, deels onder leiding van een ervaren docent. Er zijn sessies in de ochtend, onderbroken door een koffiepauze, en in de middag. De lunchpauze is er voor een broodje, onderlinge contacten en een frisse neus. De theepauze na de middagsessie vormt de overgang tussen het studiegedeelte en de presentatie.

Ruim van te voren krijgen alle leden een uitnodiging om zich in te schrijven. Deelnemers die zich individueel aanmelden, krijgen de uit te voeren muziek en de namen van hun medespelers thuisgestuurd. De deelnemers die samen een ensemble zullen vormen, nemen contact met elkaar op en studeren meestal al een paar keer samen voordat de workshop plaatsvindt. Dan kan de docent op die dag vooral aandacht geven aan het samenspelen. Bij de muziekkeuze wordt rekening gehouden met het door de deelnemers zelf ingeschatte muzikaal niveau (beginnend tot vergevorderd).

Bestaande ensembles geven zelf een muziekstuk op waaraan ze willen werken. Zij zorgen dat de docent van te voren kan beschikken over de bladmuziek van hun keuze.

Wie een (paar) keer als introducé(e) van een VAKiR-lid wil meedoen aan een workshop, is van harte welkom.

Aan het eind van de dag kunnen deelnemers een deel van het ingestudeerde muziekstuk tijdens een plenaire slotuitvoering voor elkaar uitvoeren. Dat is niet verplicht, maar zij kunnen zo voor een mild publiek wel enige podiumervaring opdoen. Bij deze presentatie en de borrel daarna zijn vrienden en familie en ook andere belangstellenden altijd hartelijk welkom.

De workshops inclusief presentatie en borrel vinden altijd plaats in de Muziekschool van de SKVR, Ringdijk 50, Rotterdam.

Deelname aan een workshop is voor VAKiR-leden € 25.- inclusief lunch en drankjes gedurende de hele workshopdag. Niet-leden betalen € 35.- .

We verzoeken je dit bedrag tegelijk met de inschrijving over te maken naar rekening nummer NL28 INGB 0007 5280 74 ten name van: “Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam” onder vermelding van “workshop + datum”.

Data voor de komende workshops vind je in de agenda onder workshops.