Incassomachtiging

Als je de jaarlijkse contributie via een automatische incasso wilt betalen (dit heeft onze voorkeur), gebruik dan onderstaande machtiging. Dit gaat als volgt:
Je print het formulier, en ondertekent het. Je kunt het formulier vervolgens scannen en per e-mail aan de penningmeester mailen, of je stuurt het per post. Beide adressen staan onderaan het formulier.
De incassomachtiging geldt zolang je contributie verschuldigd bent en vervalt automatisch bij beëindiging van je lidmaatschap. Als je niet akkoord gaat met de incasso kun je het bedrag door de bank laten terugstorten tot dertig dagen na de afschrijving.

Voor vragen over betalingen kun je altijd contact opnemen met de penningmeester.

 

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

machtigt hierbij de Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam om jaarlijks het aan contributie verschuldigde bedrag te doen afschrijven van zijn/haar bankrekening

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van redenen – bij mijn bank terug te vorderen.
Niet invullen, maar ondertekenen op het geprinte formulier.

Dit formulier invullen, afdrukken en ondertekend per post zenden aan: Vakir, p/a Emmalaan 43 3051 JD Rotterdam. Het getekende formulier mag je ook scannen en mailen naar: phvdv@outlookcom