Enquete2016

Wat vinden de leden die de enquête hebben ingevuld, van VAKiR?

Aantal respondenten: 26 (24% van het totaal aantal leden)

Hoe tevreden ben je over:
NM = Niet meegedaan
HO = Heel ontevreden
O = Ontevreden
N = Neutraal
T = Tevreden
HT = Heel tevreden
NM HO O N T HT
VAKiR algemeen 1 18 7
Workshopdagen 2 12 12
Lezing tijdens workshop 3 8 9 6
Ledenconcerten 6 13 7
Opmaat 14 2 9 1
Website 2 8 12 4
Optredens in zorgcentra
en elders
5 2 2 16 1

 

Wil je meedoen aan
een workshop over
missing Nee Misschien Ja
Componist/stijlperiode 1 2 5 18
Aspect musiceren 1 3 6 16
Improvisatie 1 9 6 10
Een instrument 1 9 10 6
Compositie 1 11 9 5
Begeleiden (pianisten) 4 3 3
Wil je meewerken aan
de organisatie van een
activiteit?
1 10 7 8

 

Stel dat de subsidie wegvalt. Wat is voor jou een acceptabel bedrag voor:
Contributie Workshop
Max € 30 3
Max € 40 2
Max € 50 11 15
Max € 75 9 7
Max € 100 1
Weet niet 1 1
Missing 1 1

 

Suggesties

 • Meer afwisseling in activiteiten en lezingen (2)
 • Uitwisselen, ruilen van muziekstukken (2)
 • Workshop over een kamermuziekwerk, waarop mensen zich kunnen inschrijven.
 • Meer optreden elders verzorgen
 • Meer nieuwe muziek
 • Weer een muziekproject zoals destijds met Huub de Vriend
 • Afronden workshops anders: het voorspelen na een workshop is nu te vanzelfsprekend. Docenten soms iets laten horen? Mag evt. solo zijn
 • Misschien eens een andere lokatie?? Ik begrijp: de kosten….
 • VAKiR meer bekend maken via docenten. Jongere uitstraling. Voor het werven van nieuwe leden reclame maken bij plekken waar musici van alle leeftijden komen
 • Tijdens een workshopdag niet-deelnemers uitnodigen om tegen een kleine vergoeding bij de workshops aanwezig te zijn. Dat is leerzaam en het vergroot de betrokkenheid (en het vergoot de opbrengst van een dag)
 • Nieuwe onderwerpen voor workshops: strijkersvibrato; geluid opnemen, computerondersteuning, training in enthousiaste presentatie
 • Aanbod kennis van klassieke muziek inzetten wanneer zich individuele leden aanmelden. Ik zou die kennis ook willen inzetten om ensembles samen te stellen. Een aspect van wat nodig is voor het organiseren van een Opmaat
 • Aanbod om te helpen bij organisatie workshops (3)
 • Gezocht: pianist met ambitie om programma te maken
 • Gezocht: Blaasensemble vormen in VAKiR verband
 • Probleem: matige kwaliteit piano’s en vleugels, zowel in de Ringdijk als in de locaties waar we optreden

 

Conclusie
Zowel actieve als minder actieve leden hebben de vragen beantwoord. Leden zijn over het algemeen tevreden of heel tevreden over de activiteiten die georganiseerd worden. Er is belangstelling voor een nieuw soort workshops, met name die over een componist of stijlperiode en die over verschillende aspecten van het musiceren, zoals frasering.
De leden staan open voor noodzakelijke verhoging van de bijdragen, zowel van de contributie als van de workshopdagen.
Er is een aantal bruikbare suggesties gedaan voor nieuwe activiteiten of aanpassing van bestaande activiteiten.

Februari 2016, Froukje Joosten