Samenspel Centraal en Masterclass

12 oktober 2019

10.00 - 16.00 uur

Muziekschool Ringdijk Rotterdam

Op 12 oktober hebben we een bijzonder interessante VAKiR-dag: ’Samenspelen Centraal’. In de ochtend hebben we masterclasses, waarin onze muzikaal adviseur Thijs Kramer drie ensembles zal coachen. Dit is ook voor de toehoorders zeer leerzaam.

In de middag geeft Patrick van Deurzen een interactieve cursus over samenspelen. Er is nog genoeg ruimte in deze  leerzame cursus van Patrick. Neem je instrument mee.

Geef je op voor de hele dag via onderstaand formulier, uiterlijk woensdag 9 oktober:

Aanmeldformulier

Section

Ik verklaar 20 euro te hebben overgemaakt voor mijn deelname op rekening nummer NL28 INGB 0007 5280 74 ten name van: “Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam” onder vermelding van "Zomerschool".

 

Deelname kostenbedragen € 25  per lid en € 35 per persoon voor niet leden, over te maken op rekeningnummer NL28 INGB 0007 5280 74 Ten name van Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam onder vermelding van Samenspel Centraal en Masterclass 12 oktober 2019

N.B. Het is de bedoeling dat je je voor de hele dag opgeeft, dus als je ‘s ochtends niet met je ensemble gecoacht wordt, is het de bedoeling dat je als toehoorder aanwezig bent. Opgeven kan tot 9 oktober via de website.