Workshop & ALV april 2020

18 april 2020

10.00 - 17.30 uur

Gecancelled

We zullen de workshop net als vorig jaar weer combineren met de jaarlijkse ALV tijdens de lunchpauze. Je bent ook zeer welkom als je alleen naar de ledenvergadering komt! De uitnodiging en stukken daarvoor volgen nog.

Geef je zo snel mogelijk op, graag voor 16 maart a.s.

 

Aanmelden workshop - Ensemble

Section

De deelnemersbijdrage bedraagt € 25,00 per lid (€35,00 per niet-lid). De lunch is bij dit bedrag inbegrepen. We verzoeken je dit bedrag tegelijk met de inschrijving over te maken naar rekening nummer NL28 INGB 0007 5280 74 ten name van: “Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam” onder vermelding van “workshop + datum”.

Naam ensembleleden (incl. contactpersoon) en instrument

 

Aanmelden workshop - individueel

Section

De deelnemersbijdrage bedraagt € 25,00 per lid (€35,00 per niet-lid). De lunch is bij dit bedrag inbegrepen. We verzoeken je dit bedrag tegelijk met de inschrijving over te maken naar rekening nummer NL28 INGB 0007 5280 74 ten name van: “Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam” onder vermelding van “workshop + datum”.