Zomerschool juli 2022

16 juli 2022

9.45- 17.00 uur

SKVR Muziekschool Ringdijk 50 Rotterdam

Section

Ik verklaar 20 euro te hebben overgemaakt voor mijn deelname op rekening nummer NL28 INGB 0007 5280 74 ten name van: “Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam” onder vermelding van "Zomerschool".