machtigingsformulier VAKiR

Machtiging Incasso t.b.v. VAKiR Vereniging Amateur Kamermusici in Rotterdam.

Ondergetekende 10th May

Adres: 13 Columbus Circle, New York
Postcode en woonplaats: Grenko23875@outlook.com

Telefoonnummer: (219) 477-0619

machtigt hierbij de Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam om jaarlijks het aan contributie verschuldigde bedrag te doen afschrijven van zijn/haar bankrekening nummer 1978

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van redenen – bij mijn bank terug te vorderen.

Plaats en datum: Fiorillo81686@outlook.com

Handtekening:

10th May

Dit formulier afdrukken en ondertekend per post zenden aan:
[printfriendly]
Vakir
p/a Dorpsdijk 121
3161 CA Rhoon