Privacy

Privacy richtlijnen voor de website van VAKiR.

Onder relaties verstaan we: docenten, medespelenden die (nog) geen lid zijn, sprekers etc.

De volgende vermeldingen vinden plaats zonder voorafgaande toestemming:

  1. Op het openbare gedeelte kunnen namen van leden voorkomen in programma’s e.d. Dit geldt ook voor relaties.
  2. Op het besloten gedeelte: namen en foto’s van leden en relaties.
  3. De ledenlijst (besloten gedeelte) bevat contactgegevens van leden (telefoon en mail, geen adres) en ook instrument(en).

Wie bezwaar heeft tegen een vermelding (volgens deze regels) kan dat kenbaar maken.

Voor al het overige gebruik van namen, contactgegevens, foto’s (herkenbare foto’s; een achterhoofd valt daar niet onder), film- en geluidsmateriaal voor de website – of het nu in het openbare of in het ledengedeelte is – wordt vooraf toestemming gevraagd.

Het bestuur gaat ervan uit dat het overnemen van fotos, film- en geluidsmateriaal van onze website op sociale media nooit zonder
voorafgaande toestemming van de betrokkenen gebeurt.
Maar het bestuur neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid.
Opgesteld juni 2016