Financiën

De contributie voor het VAKiR-lidmaatschap bedraagt € 30.- per verenigingsjaar. Het bestuur stelt het op prijs, als leden de jaarlijkse contributie betalen via een incassomachtiging.

Deelname aan een workshop is voor VAKiR-leden € 25.- inclusief lunch en drankjes gedurende de hele workshopdag. Niet-leden betalen daarvoor € 35.- . Het rekeningnummer van de VAKiR is NL28 INGB 0007 5280 74 ten name van “Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam”.

De Gemeente Rotterdam is van oordeel, dat de Vereniging in maatschappelijke zin onmisbaar bijdraagt aan de bevordering van de amateur-kamermuziek in de gemeente. VAKiR kan haar doelstelling mede realiseren dankzij een jaarlijkse subsidie uit het Gemeentelijk Cultuurfonds. Als tegenprestatie verzorgen VAKiR-ensembles regelmatig kosteloze optredens bij Rotterdamse Zorgcentra of publieke evenementen elders in Rotterdam.

VAKiR werkt nauw samen met de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en maakt voor haar workshops en ledenconcerten gebruik van de SKVR-muziekschool aan de Ringdijk 50 in Rotterdam.